Vectron Digital Systems

Vectron Digital Systems
Future Gaming Europe Logo

VECTRON Digital Systems je kompanija osnovana 1989 godine. Prošavši dug put uobličavanja delatnosti i optimizovanja organizacije, Vectron je danas izrastao u modernu IT kompaniju sa jasnim ciljevima i pozicijom na tržištu.

Osnovna delatnost kompanije je razvoj, projektovanje i proizvodnja kazino menadžment sistema. Četiri razvojne gupe (hardver, embeded softver, Linux i Windows timovi) koristeći uvek poslednju reč tehnonologije razvoja softvera i hardvera, u saradnji sa proizvodnjom, kreiraju složen i uzbudljiv proizvod koji pokriva ukupne potrebe menadžmenta kazina sa visokim zahtevima u pogledu pozdanosti i sigurnosti rada.

Stupanjem u tesnu poslovno-tehničku saradnju sa švedskom firmom Future Gaming Europe AB, kompletan Vectronov proizvodni program biva plasiran najširem krugu kupaca u EU ali i u ostalim delovima sveta. Ovakva saradnja nam je omogućila da se fokusiramo na samo jedan cilj - maksimizovanje kvaliteta naših proizvoda.

Svi podaci o proizvodima mogu se naći na web stranicama našeg švedskog partnera.